: جستجو

(منافيات نماز)

س1:  آقاى من، راجع به نماز جمعه نسبت به مقلّدِينتان چه مى فرمائيد؟
ج1:  نماز جمعه واجب نيست حتّى اينكه اگر در برخى از مكانها هم اقامه شود و بر اين جارى شده سيره شيعه از قديم و جديد.
س2:  آيا جايز است بعضى تحيات و تعارفاتى كه با صيغه سلام نمى باشد مانند صبح بخير، وقتتان بخير و همانند آن جوابش را بدهى؟
ج2:  بلى جايز است بلكه از نظر اخلاقى مستحب است.
س3:  وقتى كه از اهل بدعت و سفارت سلام داد، آيا ردّ جواب سلام واجب است؟
ج3:  اگر از حدّ اسلام خارج نشود ردّ سلام واجب است.
س4:  در تلويزيون بعضى موقعها پخش كننده اى اخبار سلام شرعى بر بينندگانش مى دهد آيا بر بينندگان واجب است جواب سلام را بدهند؟
ج4:  واجب نيست.
س5:  اگر كسى را ديدم و يا شنيدم كه در نمازش خطا مى كند، و يا اينكه در نمازى كه مى خواند واجبى را و يا مستحبى را فراموش كرد آيا بر من واجب است كه خطايش را تذكر دهم يا نه؟
ج5:  واجب نيست كه او را آگاه كنى مگر اينكه اعتماد او در شناخت احكام به شما باشد.

«« « 1 » »»