: جستجو

(تشهّد)

س1:  حكم كسى كه در تشهد وسط نماز بگويد (اشهد ان عليا ولى الله)؟
ج1:  اگر جاهل باشد نمازهاى گذشته اش صحيح است و لازم است بر او كه پس از اين ترك نمايد.
س2:  آيا جايز است مؤمن در نمازش موقع خواندن تشهد در ركعت دوم (اشهد ان عليّا اميرالمؤمنين) بگويد به جهت عمل كردن به خبر احتجاج كه از حضرت صادق (عليه السلام) روايت شده است: وقتى كه يكى از شما گفت لااله لاالله محمد رسول الله از پس آن بگويد علىّ اميرالمؤمنين (عليه السلام)
ج2:  اين جايز نيست چون آن كلام است و كلام مبطل نماز است و اين همانند اذان نيست كه اذان را كلام در اثناء باطل نمى كند.

«« « 1 » »»