: جستجو

(كم و زياد بودن در نماز)

س1:  زنى كه مسأله اش را نمى داند عادت كرده است كه در تشهد آخر نماز پيش از سلام دادن استغفار مى كند و تسبيح مى گويد و نام امامان را در تشهد مى برد سپس سلام مى دهد و پس از آنكه به خطايش متوجه شد نمازش را به صورت صحيح اداء كرد آيا حكم نمازهاى پيشين آن چگونه است در صورتى كه آن زن سنّش خيلى بالا است؟
ج1:  بر او چيزى نيست.
س2:  آيا واو (و اشهد ان محمداً عبده و رسوله) را در وسط تشهد نگفتن بطور عمد و يا سهو نماز را باطل مى كند؟
ج2:  نماز را باطل نمى كند ولى بهتر است كه آن را هم بگويند.

«« « 1 » »»