: جستجو

(تاريخ)

س1:  آيا سر مقدس امام حسين (عليه السلام) در مصر است و يا در قبر شريفش در كربلاست.
ج1:  در بعضى از روايات آمده است كه سر مقدس امام حسين (عليه السلام) به مرقد شريفش برگردانده شده است، و اين در ميان شيعه مشهور است.
س2:  من در شهر موصل زندگى مى كنم و از كودكى بر اين باور بودم كه پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) با مرگ عادى از دنيا رفته است، و پس از شناخت دينم و هدايت يافتنم به امامان معصومين (عليهم السلام) از دوستم شنيدم كه مى گويد پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) بوسيله اى سم از دنيا رفت و به آن دليل مى آورد حديثى را كه مى گويد: (ما منا الا مسموما او شهيدا) يعنى از ما كسى نمرده است مگر اينكه بوسيله اى سم خوردن از دنيا رفته و يا شهيد شده است. و اگر اين حديث صحيح باشد پيامبر را چه كسى سم خورانيده است، ما بعضى سخن ها شنيده ايم از يارانى كه معروف به تديّن مى باشند و نمى خواهم اسم آنها را به ميان آرم؟
ج2:  در بعضى روايات آمده است كه مرضى كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)با آن از دنيا رفت در اثر دست گوسفند مسمومى بود كه آن را زن يهودى داده بود.

«« « 1 » »»