: جستجو

(كف زدن)

س1:  آيا كف زدن كه رسم شده در مجالس و مناسبات دينى همانند ولادتهاى اهل بيت (عليهم السلام) جايز است؟
ج1:  كف زدن خود به خود حرام نيست و واجب و مستحب و مكروه هم نيست و حرام مى شود اگر تشويق به حرام باشد و مستحب مى شود اگر آن تشجيع و ترويج بر خير باشد و مورد سئوال هم همانطور است.
س2:  نظر حضرتعالى در خصوص كف زدن در مناسبات دينى (زفافهاى اسلامى) چيست؟
ج2:  اگر همراه با حرامى نباشد اشكالى ندارد.

«« « 1 » »»