: جستجو

(احكام كفن كردن)

س1:  آيا كفن كردن به كفنى كه قرآن به آن نوشته شده است جايز است ؟
ج1:  بلى جايز است .
س2:  در كتاب عروة الوثقاى آيت الله العظمى سيد محمّد كاظم طباطبائى يزدى (قدس سره) در فصل مستحبات كفن مى خوانيم كه مستحب است باز هم كه اين دو بيتى كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) بر كفن سلمان (رحمه الله) نوشت بر كفن نوشته شود . و آن دو بيت اين است : وفدت على الكريم بغير زاد *** من الحسنات و القلب السّليم و حمل الزّاد اقبح كل شىء *** اذا كان الوفود على الكريم من بدون توشه از نيكى ها و دل پاك به كريم وارد شدم و وقتى كه ورود انسان به شخص كريم باشد بدترين چيزها توشه بردن است . آيا نسبت اين دو بيت شعر به اميرالمؤمنين (عليه السلام) نسبت صحيح و ثابت است و يا اينكه نسبت ، در حديث ضعيفى آمده است و چنانكه اين حديث صحيح بوده باشد چگونه حمل و توشه بدترين چيزها مى باشد در صورتى كه خداوند متعال مى فرمايد : ( و تزودوا فان خير الزّاد التقوى ) (سوره بقره ، آيه 197) « براى خود توشه اخذ كنيد همانا بهترين توشه ها تقوى ( پرهيزكارى ) است » . و خداوند متعال به چيز بد امر نمى كند ؟
ج2:  نسبت دو بيت به اميرالمؤمنين (عليه السلام) ثابت نشده است ، و نوشتن دو بيت مستحب است به اميد اينكه مطلوب باشد بنابر آنچه فقهاء در رساله هاى عملى خود نوشته اند و منظور از آن شعر تنها تملّق به خداوند متعال و تأكيد بر رحمت و عفو او است و ذليلانه خواستن عطوفت او است و گرنه جاى سخن نيست كه حضرت سلمان (عليه السلام) از آن كسانى بود كه توشه با خود برده و بيشترين كارهاى نيك را انجام داده بود .

«« « 1 » »»