: جستجو

(ميراث همسر)

س1:  آيا از آيه هاى قرآن كريم و حديثهاى شريف پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) كه روايت شده است در كتابهاى اهل تسنن همانند صحاح ستّه و غير آنها بر محروم بودن زن از زمينى كه از شوهرش بازمانده است دليلى هست؟ و ارث آن منحصر به اموال ديگر بغير از زمين مى باشد؟
ج1:  حكم ياد شده از مختصّات مذهب اماميّه است و دليل بر آن مخصوص به اخبار آنها از امامان (عليهم السلام) است.
س2:  زنى كه شوهرش كشته شده و از آن فرزندى ندارد، و به خانواده كشته شده ديه كاملى داده اند كه شش ميليون دينار عراقى مى باشد: 1 ـ آيا براى زن سهمى از اين مبلغ هست و در صورت بودن اندازه آن چقدر است؟ 2 ـ زن را در منزلش وسايل برقى قيمت دار هست مانند ( تلويزيون و ضبط ) و مبلغى هم پول نقد هست كه قيمتش سى و پنج هزار دينار ( 35000 ) عراقى است آيا براى زن از اين مبلغ و اين جنسها چيزى مى رسد؟ 3 ـ ادعا مى كند پدر آن مرحوم كه او دو ميليون دينار براى مجلس سوگوارى و فاتحه او خرج كرده است آيا پدر از ديه مى تواند آن را بردارد؟
ج2:  اگر براى كشته شده فرزندى نباشد زن از تمامى آنچه در شماره 2 نوشته شده است يك چهارم سهم مى برد همانطورى كه از ديه هم كه در شماره اول ذكر شده است يك چهارم سهم الأرث مى برد، و اما مخارج فاتحه از وارث نمى رسد مگر اينكه خودشان به رضايت خاطر قبول نمايند.

«« « 1 » »»