: جستجو

(احكام متفرقة خوردنی وآشامدنی ها)

س1:  آيا صحيح است كه گوشت قربانى و قربانى طفل ( عقيقه ) را بر مستحقين به هر يك به صورت بسته بندى هاى كوچك بدهى يا نه؟
ج1:  مانعى ندارد.
س2:  آيا در مراسم ازدواج و يا در انتقال به خانه تازه مهمانى دادن بهتر است و يا اينكه دادن گوشت به فقراء خوب است؟
ج2:  رساندن طعام به فقراء بهتر است، و اى بسا كه جمع كردن ميان مهمانى و ميان رساندن گوشت به فقراء با دعوت كردن آنها به مهمانى ممكن باشد.
س3:  آيا طعام خوردن در خانه يكى از نزديكانى كه مى دانيم كه او نوارهاى ترانه اى را كه غنائيست مى فروشد، و بيشتر اموالش را از راه ضبط كردن ترانه هاى خوانندگان و فروختن آن جمع آورى نموده است جايز است يا نه؟
ج3:  بلى خوردن طعام در خانه اى شخص نامبرده جايز است.
س4:  در مهمانى عروس آيا خوردن طعام دعوت نشده ها به اين وليمه و همچنين در مهمانيهاى ديگرى كه براى ارواح مردگان همانند مجلس فاتحه تشكيل مى دهند چه صورت دارد آيا بايستى كه اجازه از صاحب مهمانى گرفت و يا اينكه از طرف آن دعوت شده باشى؟
ج4:  اگر رضايت صاحب غذا احراز شده باشد خوردن جايز است و گرنه جايز نيست.
س5:  خوردن طعام در خانه اى فاميلى كه مى دانيم ثروتمند است و نزد او اموال بيشترى و املاك زيادى هست ولى خمس مالش را نمى دهد و شرعى بودن خمس را انكار مى كند با اينكه ادعاى شيعه بودن مى نمايد جايز است يا نه؟
ج5:  بلى جايز است كه انسان در خانه او طعام ميل نمايد.
س6:  در سويد بعضى از محلّه هاى عربى اسلامى هست كه آنجا مرغهاى دانماركى كه بر آن نوشته شده كه با طريقه اسلامى كشته شده است مى فروشند و در ميان پناهندگان و اقامت كنندگان مسلمانان در آنجا شايع هست كه حلال است و هنگامى كه مى پرسيم آيا چگونگى كشتار را ديده ايد مى گويند نه ولى ما از اشخاص مورد اطمينان شنيده ايم و آن اشخاص از اشخاص ديگر كه مورد وثوق هستند نقل مى كنند، آيا براى ما جايز است با اين حال از مرغهاى ذكر شده بخوريم؟
ج6:  خوردن مرغ ذكر شده حرام است مگر اينكه بدانى كه آن با طريق اسلامى كشته شده است و يا اينكه از مسلمانى گرفته شود كه ظاهر مى شود از او تعهّد بر اينكه به وجه شرعى ذبح شده است و انسان احتمال دهد كه راست مى گويد.
س7:  حكم خوردن دواجاتى كه داراى الكل مى باشد چيست؟
ج7:  جايز نيست خوردن آن مگر در موقع ضرورت سختى كه به حدّ خطر رسيده باشد و دارو هم منحصر به آن باشد.
س8:  سبب حرام بودن اسپرز و تخمها ( بيضتين ) در حيوان كه به طريق شرعى كشته شده است چيست؟ يعنى علّت تحريم چه چيز مى تواند بوده باشد؟
ج8:  براى بندگان واجب است كه به احكام شرعى عمل نمايند، و براى آنها واجب نيست سبب و علّت آن را بدانند خداوند متعال مى فرمايد: آنكه پيامبر براى شما آورده است بگيريد و آنكه شما را از آن نهى كرده اجتناب كنيد ( و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ).
س9:  آيا در مكانهاى عمومى استعمال دخانيات اگر باعث ناراحتى ديگران باشد جايز است؟
ج9:  بلى جايز است مگر اينكه حاضرين نتواند از آنجا بيرون روند، و ناراحتى آنها خيلى سخت باشد بدون اينكه او احتياج شديدى به استعمال دخانيات داشته باشد در اين صورت استعمال آن مشكل است كه جايز باشد.
س10:  اگر انسان اطمينان كند كه استعمال دخانيات به مرضهاى خطرناك و كشنده همانند سرطان مبتلا مى كند آيا در اين صورت استعمال آن جايز است؟
ج10:  در حرام بودن آن لازم است كه بترسد به جان خودش استعمال آن همچنان ضررها را مى رساند و تنها دانستن و يا اطمينان بر اينكه استعمال دخانيات بعضى اشخاص را به چنان مرضى مبتلا مى كند كافى در حرمت آن نيست.
س11:  استعمال دخانيات در مجلس كه مؤمنين ناراحت مى شوند بدون اجازه آنها چطور است؟
ج11:  اگر براى آنها پا شدن از آن مجلس ممكن باشد بر آن چيزى نيست و همچنين اگر پا شدن از آن مجلس متعذر باشد ولى اذيّت خيلى سخت نيست باز هم مانعى ندارد اما اگر آزار سختى بدهد احتياط وجوبى آن است استعمال دخانيات نكنند.
س12:  آيا مصرف دخانيات ابتداءً جايز است؟
ج12:  بلى جايز است.
س13:  حكم شرعى مصرف دخانيات چطور است؟
ج13:  حرام نيست مگر اينكه آن چنان ضرر كننده باشد كه از آن بوى هلاكت آيد و همچنين بترسد كه عضوى از او مانند چشم تلف شود كه در اين صورت احتياط واجب آن است كه مصرف ننمايد.
س14:  آيا جاهاى سوخته شده از نان را مى توان خورد يا نه؟
ج14:  بلى جايز است، مگر اينكه ضرر كند و ضررش معتنابه باشد.
س15:  آيا خوردن ژيلى و ژيلاتين كه آنها نوعى از شيرينى ها و يا شكرها است كه مى گويند كه در ساختن آن ماده چسبنده كه از استخوان نخاع بيرون مى آورند قاطى مى كنند و آن امرى است كه بطور قطعى ثابت نشده است، معلومات حضرتعالى در اين خصوص چيست و رأى حضرتعالى در اين موضوع چيست؟
ج15:  در اين باره به شناخت اهل خبره در آن رجوع مى شود، و در صورت شك نمودن در حقيقت جريان آن وقت خوردنش جايز است.
س16:  آيا خوردن برخى پنيرها و عسل و كره اى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند جايز است؟ در صورتى كه نمى دانيم به چه لحاظى آمده است، زيرا كه بيشتر آنها از بلاد غير اسلامى مى آيد و پوششى براى آن در شهرهاى اسلامى مى نمايند؟
ج16:  اگر نجاست آن دانسته نشود خوردنش جايز است.
س17:  وقتى كه مهماندار نجس بودن طعامى كه براى مهمانان تقديم نموده است بداند ، آيا واجب است به آنها خبر بدهد، و اگر يكى از مهمانان بداند پس آيا به مهماندار لازم است كه ديگران را هم آگاه نمايد، و آيا حكم در صورت نجس نمودن خود مهماندار با ديگرى تفاوت مى كند در صورتى كه مهمانها اشخاصى باشند كه با آنها معاشرت و افت و خيز مى نمايد و او با ملاقات با آنها نجس مى شود يا نه؟
ج17:  طعام نجس را دادن به مهمانها و خوراندن به آنها جايز نيست خواه خودش سبب نجاست آن طعام بشود و يا اينكه ديگرى شود.

«« « 1 » »»