: جستجو

(احكام روابط مرد وزن)

س1:  زن پدر آيا از محرمها مى باشد و نظر كردن به موى آن جايز است؟
ج1:  بلى بدون شهوت و لذت برمرد نگاه كردن جايز است.
س2:  اندازه شرعى حجاب چيست؟ آيا پوشاندن بشره با ظاهر شدن علائم بدن كافى است يا نه؟
ج2:  پوشانيدن بدن غير از رو و دستها واجب است، و لازم است كه پوشش زير را نشان ندهد، همانطورى كه واجب است جاهاى فريبنده بدن را پنهان نمايد و واجب است كه پوشاك شهوت انگيز نباشد و جلب توجه مردان را با زينتش ننمايد و از اهل بيت عصمت (عليهم السلام) روايت شده است زن وقتى كه عطر زد و يا براى غير از شوهرش زينت نمود (بزك كرد) آن ملعونه است تا آن وقتى كه به خانه اش برگردد و يا اينكه اگر اين چنين كند خداوند سزاوار است كه او را در آتش بسوزاند و غير از اينها از اخبارى كه نهى مى كنند از شايع كردن فساد و فتنه ميان مردان و زنان، و ضرورت دارد كه از شهوترانى و نگرش با ريبه پرهيز و لازم است كه مردان و زنان با ايمان عفت و پاكدامنى خود را حفظ نمايند زيرا در صورت عدم رعايت عفت هم به زن و هم به مرد و هم به اجتماع به صورت عمومى ضرر و زيان متوجه خواهد شد.
س3:  زنيست كه دكتر زنها هست ناچار مى شود كه دستهايش را تا مرفق پيش از انجام هر عملى براى نازا كردن و همانند آنها باز كند آيا جايز است يا نه؟
ج3:  واجب است كه در صورت امكان بپوشاند اگر چه با درخواست كردن از آنها كه نگاه نكنند به آنها، و يا وقت و يا جائى را انتخاب كند كه در آنجا نامحرم نمى باشد زيرا كه اين بر آن واجب است، و اگر ممكن نشد و ترسيد كه مريض تلف شود جايز است بر او دستهايش را تا مرفق باز نمايد.
س4:  آيا بر زن واجب است رو و دستهاى خود را بپوشاند؟ و آيا بر مرد جايز است كه بر آنها نگاه نمايد؟
ج4:  بر زن واجب نيست كه آنها را بپوشاند مگر اينكه زينت شهوت انگيز داشته باشد، و بر مرد حرام نيست بر آنها نگاه نمايد اگر نگاه بدون ريبه باشد. والله العالم.
س5:  آنكه متعارف است جوانهائى كه ازدواج نكرده اند و يا اينكه كرده اند از ذهنشان مى گذرانند زنى را كه با او همبستر مى شوند الف: اگر آن زن نا معلوم باشد چطور است؟ ب: اگر آن زن را بشناسد حكمش چيست؟
ج5:  الف: بلى جايز است.
ب : احتياط وجوبى اينست آن را نكند خصوصاً اگر احتمال دهد كه در نتيجه آن به حرام بيافتد مثل اينكه پنهانى به او نگاه نمايد، و از گفتگو كردن با او و از شنيدن صدايش لذت ببرد.
س6:  حكم شخص سومى كه وسيله ديدار دو طرف را در ملاقات سئوال قبلى فراهم مى نمايد چيست؟ در صورتى كه او اعتقاد دارد كه كار خيرى را انجام مى دهد و پاك بودن نيت هر دو طرف را همانطورى كه مى گويد مى داند، و خودش هم با هر دو خانواده فاميل مى باشد و مى داند كه نيّت حقيقى اينها ازدواج شرعى است، در صورتى كه عمل اين شخص سوم حرام، باشد چه كيفرى به عمل آن مترتّب مى شود؟
ج6:  در فرض ذكر شده چيزى بر او نيست.
س7:  جوانيست كه فريفته دخترى از فاميلهايش شده و زمينه ديدار آنها آماده است ولى خلوت كامل نيست زيرا كه همواره نزديكانش با او هستند، و وقتى كه از او در اين باره سئوال مى شود اظهار مى نمايد كه از ديدار آن خيلى خوشحال مى شوم با اينكه او حرام بودن تماس با او را رعايت مى كند و حجاب هم رعايت مى شود، معلوم باشد كه حجاب هم به پوشش روهم مى باشد، و آن دختر بنابه اظهار خودش به چنين ديدارى احتياج دارد ولى مشكلاتى ميان دو خانواده است، و اگر نيّت حقيقى به راستى و اخلاص همانا ازدواجى كه شرع مقدس اسلام اجازه مى دهد بوده باشد و لهو و خوشگذرانى نباشد آيا اين وضع فرض شده (ديدار) جايز است يا نه و حكم آن چيست؟ و به اطلاعتان برسانم كه او نمى تواند عقد ازدواج موقت را جارى نمايد؟
ج7:  ديدار ميان آنها مانعى ندارد مگر اينكه شهوت را بر انگيزد، و اين ديدار بايستى كه با رعايت حجاب شرعى صورت بگيرد.
س8:  آشنائى ميان دختر و پسر با فرستادن نامه به يكديگر جايز است و آيا جايز است كه اشعار عاشقانه به يكديگر توسط نامه ها بفرستند؟
ج8:  چون اين كار زمينه ساز فتنه و معرض فساد مى باشد لازم است كه پرهيز شود.
س9:  خنثى با محرمهاى خود از مردان و زنان نسبت به نگاه نمودن ميان ناف و زانو و غير از اينها چگونه رفتار خواهد نمود، و با نامحرمان از مردان و زنان چطور رفتار خواهد كرد، و بالغ شدن آن به چه نحو مى باشد و حكم ازدواج آن چگونه مى باشد؟
ج9:  اگر با آن علاماتى كه مجتهدين در باب ميراث مى گويند وضع حالش (مرد و يا زن) بودنش روشن شد بايستى به آن عمل نمايد، ولى اگر وضع او روشن نشد لازم است كه در صورت توانائى احتياط نمايد، و اگر عمل به احتياط هم در حق او متعذر شد بايستى با قرعه وضع حالش روشن گردد.
س10:  در اجتماع ما رايج مى شود كه دوست پنهانى و ازدواج نامشروع (زواج احذان) مى نمايند كه خداوند متعال در قران به آن اشاره كرده است (ولا متخذات احذان) و نه دوست پنهانى و ازدواج نامشروع بنمايند، مقصود از آن به عبارت ديگر اينست كه مرد به يك زن كفايت نمى كند مى رود اظهار علاقه به زنهاى هرزه مى نمايد، يعنى به مجرّد اينكه از مال دنيا برخوردار مى شوند غريزه جنسى خود را از راه غير مباح و نامشروع اشباع مى كنند، و آزادانه بدون اينكه به مانعى برخورد نمايند اين عمل را انجام مى دهند، و حدّ مرزى از حدود خداوندى را رعايت نمى كنند، و اين نوع از انحراف و كجروى خانواده را پاشيده مى نمايد، و زمانى كه شالوده خانواده به اين سبك بنيانگذارى شد و نسل آينده چشمش كشاد و نگاه به جامعه كرد و اين وضع ناشايسته را در پدرانشان ملاحظه كرد، آنها هم روش آنها را اختيار خواهند نمود و اين وضع اجتماع را به فساد و پاشيده شدن خواهد كشيد، و ما از محضرتان مى خواهيم كه بيان فرمائيد آيا شريعت راه چاره به اين وضع معين نموده است و عذاب كسى كه اين عمل را انجام مى دهد چيست؟
ج10:  اين عمل زناى محض است كه شرع مقدس راه چاره بر آن گذاشته و ترغيب نموده است كه امر ازدواج را آسان بگيرند، و از آن طرف به زنها امر نموده كه با آرايش خودنمائى نكنند و جلب توجه نامحرمان ننمايند و با مردان اختلاط ننمايند، سپس براى زنا كار عقوبت و حدّى معين نموده است كه باز دارنده است، ولى مسلمانان كه ملتزم نيستند كه به دين و تعليمات دينى خودشان عمل نمايند به ناچار بايد از عواقب وخيم آن برخوردار باشند.
س11:  اگر فرض كنيم كه در اسلام پوشيدن تمامى بدن حتّى رو و دستها هم واجب است با اين فرض آيا جايز است براى زن كه رو و دستها را در صورت اضطرار بكار كردن در بيرون خانه نپوشاند، به طورى كه اگر بپوشاند در حرج و مشقت بيافتد؟
ج11:  بلى در صورتى كه بكار كردن در بيرون مضطّر باشد جايز است ولى كارمند بودن و همانند آن از ضرورت شمرده نمى شود.
س12:  آيا سوار شدن زن به ماشين با آموزش دهنده نامحرم براى ياد گرفتن رانندگى خلوت كردن با نامحرم مى باشد كه حرام است يا نه؟
ج12:  ظاهر اينست كه خلوت كردن با نامحرم مكروه است و حرام نيست، همانطورى كه باز هم ظاهر اينست كه به اين و همانند اين خلوت گفته نمى شود اگر بوسيله شيشه و همانند آن محل ديده شود.
س13:  آيا براى زن جايز است كه رانندگى ماشين را نزد مرد نامحرم بياموزد به طورى كه با هم بدون شخص ثالث به جاهائى كه براى تمرين اختصاص دارد بروند؟
ج13:  اگر اين به فتنه و ريبه منجر شود همانطورى كه بيشتر هم همانجور است جايز نيست و گرنه جايز است.
س14:  آيا براى زن جايز است كه رانندگى را بوسيله مرد نامحرم در جائى كه از طرف دولت مخصوص به آموزش رانندگى است ياد بگيرد، در صورتى كه زن هم حجاب و عفت شرعى خود را رعايت نمايد؟
ج14:  بلى جايز است بشرط اينكه از افتادن به حرام خاطر جمع باشد، و لازم است حياء و عفت خود را محافظت نمايد و به اندازه احتياج فقط با آنها باهم باشد.
س15:  زن پدرم كه به او طلاق داده شده و يا بيوه شده است براى من دست دادن با او (مصافحه كردن) جايز است و يا اينكه نامحرم است؟
ج15:  دست دادن (مصافحه كردن) با او جايز است و نامحرم نيست.
س16:  آيا رنگين نمودن ناخنها براى زنان چه حكمى دارد و اگر جلب توجه نامحرمان نمايد چه صورت دارد؟
ج16:  جايز نيست اين مگر اينكه دستهاى خود را در مقابل نامحرم بپوشانند.
س17:  در خصوص بعضى از كارمندان دولتى كه در ادارات مرد و زن باهم در يك محل كار مى كنند و آنها با همديگر صحبت مى كنند و يا هم غذا مى خورند و يا همانند اينها را با همديگر مى نمايند حكمشان چيست و حدود اين اختلاط چيست؟ در صورتى كه آنها در يك رشته و در يك محل كار مى نمايند؟
ج17:  1 ـ براى زن باز گذاشتن رو و كف دستها بشرط اينكه بغير از سرمه و انگشتر و دستبند به طورى كه از قديم متعارف است زينت ننمايد جايز است، و زينت كردن به غير از اينها حرام است همانطورى كه كشف كردن زيادى از رو و كف دستها حتّى پاها جايز نيست و احتياط وجوبى اينست كه پاها را هم بپوشاند.
2 ـ بر مرد حرام است كه به زن نامحرم با ريبه و با قصد لذت بردن نگاه كند همانطورى كه بنا بر احتياط وجوبى براى زن هم حرام است با چشم پر به مرد نگاه نمايد و بايستى با دقت و تأمل به نامحرم نگاه ننمايد.
3 ـ بر هر يك از آنها حرام است يكديگر را مسّ نمايند گرچه با دست دادن و روبوسى باشد و اگر چه اين تماسّ بدون ريبه بوده باشد و به جهت احترام خالصانه باشد.
4 ـ لازم است بر آنها كه از خلوت نمودن پرهيز نمايند گرچه با باز گذاشتن درب منزل باشد، و هم چنين از بيشتر صحبت كردن كه گاهى به فساد مى كشد و از افتادن به شر و فساد جدّاً پرهيز نمايند، و بخدا پناه ببرند از شر شيطان ملعون.
س18:  آيا به زنان مبتذل در تلويزيون و به عكس آنها در مجلّه ها مى توان نگاه كرد؟
ج18:  اگر بدون ريبه باشد جايز است و بايستى طورى باشد كه شهوت انگيز نباشد اگر چه بهتر آنست كه از نگاه بر آنها خوددارى نمود زيرا كه اى بسا باعث مى شود كه انسان به حرام بيافتد.
س19:  در رساله عمليّه باز كردن رو و كف دستها را براى زن جايز دانسته ايد آيا در صورتى كه روى زن جذاّب باشد به طورى كه نگاه كردن مردان از روى ريبه باشد باز هم باز كردنش جايز است؟
ج19:  بلى اگر بغير از سرمه زينت ننموده باشد جايز است رويش را باز كند و به مردان هم لازم است كه با ريبه نگاه ننمايند.
س20:  زنى كه لباس زينتى مى پوشد و يا به گوهر و زيور خود را در مقابل مرد نامحرم زينت مى دهد، با اينكه حجاب خود را كاملا رعايت مى كند، و معلوم باشد كه به قصد نشان دادن زينت خود را زينت نمى كند حكم آن را بيان فرمائيد؟
ج20:  بغير از سرمه و انگشتر و دستبند نشان دادن زن زينتش را به نامحرم حرام است.
س21:  بعضى از خانواده هاى علوى و غير علوى تعمّد دارند كه رعايت قانون شرع را در خصوص مصافحه مرد با زن نامحرم در فاميل و يا به عكس آن رعايت ننمايند، و اگر چنانچه با بعضى از نامحرمان فاميل همانند پسر عمو و يا عمّه مصافحه نكنند باعث گسيختگى و پاشيدگى فاميل از يكديگر مى شود، كه اينها ما را فاميل نمى دانند كه مصافحه نمى كنند؟ اميدواريم بطور تفصيل جواب اين سئوال را بفرمائيد زيرا كه آن از جريانات مهم در وقت حاضر مى باشد؟
ج21:  ـ مصافحه ميان مرد و زن نامحرم از عادات حرامى است كه از اجتماعات كفر به مملكت ما آمده است، زيرا كه دست دادن با مرد نامحرم جايز نيست، و لازم است كه مؤمنان اين عادتها را كه بادين منافات دارد ترك نمايند، زيرا كه اين عادتها كيان دينى ما را ضايع مى كند.
س22:  الف: آيا براى زن جايز است كه خود را در حرم ائمّة در ازدحام جمعيت قرار دهد كه موجب چسبيدن و بر خورد با نامحرم مى گردد يا نه؟ ب: و آيا رفتن زن به مسجد براى شركت در نماز جماعت جايز است؟ جـ: و آيا رفتن زن به بازار براى خريد و يا براى باخبر شدن از وضع بازار جايز است يا نه؟
ج22:  الف: بهتر اين است كه در حالت ذكر شده زيارت را از بيرون منطقه ازدحام انجام دهد، و اگر چسبيدن معرض فتنه باشد احتياط وجوبى آنست كه ترك نمايد و اگر بداند كه فساد ببار مى آيد حرام مى شود.
ب: بلى براى شركت در نماز جماعت مى تواند به مسجد برود.
جـ: بلى براى خريد و همانند آن رفتن به بازار جايز است ولى براى زن لازم است كه به عفّت خود اهميت دهد و به مقدار احتياج و ضرورت با مردان حرف بزند.
س23:  آيا به پشت زنها در صورتى كه حجاب دارند نگاه كردن بدون ريبه جايز است يا نه؟
ج23:  بلى جايز است ولى كراهت دارد.
س24:  زنى كه به آرايش جمالش (همانند چيدن موهاى اضافى ابرو) مى پردازد و يا سرمه مى كشد و قصد نشان دادن ندارد اگر همسر داشته باشد و يا نداشته باشد حكمش چيست؟
ج24:  مانعى ندارد، ولى نشان دادن زينت (در غير از سرمه و انگشتر و دستبند) براى مرد اجنبى جايز نيست.
س25:  آيا چيدن موى رو با موچين و يا با ريسمان جايز است يا نه؟
ج25:  جايز است ولى براى مردان بهتر است كه ترك نمايند.
س26:  چيدن موى ابروها براى مردان حكمش چيست؟
ج26:  جايز است ولى تركش خوب است.
س27:  لباس كوتاه پوشيدن زنان چطور است؟
ج27:  جواب از گذشته معلوم مى شود.
س28:  حكم لباس تنگ پوشيدن زنان را بيان فرمائيد؟
ج28:  مانعى ندارد اگر سبب شهوت انگيزى براى خود و ديگران نباشد.
س29:  حكم اختلاط در مدارس و دانشگاهها چيست؟
ج29:  اختلاط ميان دو جنس (پسر و دختر) اى بسا سبب بيشتر از حرامها مى باشد، پس لازم است كه پرهيز و دورى نمود از هر چيزى كه تحريك غرائز جنسى مى نمايد، و اگر انسان را هم در معرض بيشتر حرامها و گناهان قرار ندهد ولى نفس خود را هم در معرض مهلكه ها قرار مى دهد و مخصوصاً نسبت به زن زيرا كه عفت و حجاب او او را از بديها و رسوائيها نگه مى دارد و كرامت او را حفظ مى كند و لذا لازم است بر او كه بيشتر بترسد كه به كرامت او لطمه نرسد مخصوصاً در اين موقعيت كه خيلى كم مى شود كه انسان كيان خود و كرامتش را حفظ نمايد.
س30:  در اينجا كسى هست كه در خانه ها كار مى كند او گر چه همسر دارد ولى نماز نمى خواند، و با زنان سخنان بى لياقت مى گويد، مثلا اينكه به يكى از آنها مى گفت كه تو زيباتر از همسر من هستى و يا از همسر فلانى زيباترى، و همانند اين حرفها را مى زند، آيا به خدمت گرفتن او در خانه و با زن گذاشتن بدون اينكه در خانه همسر زن و يا يكى از محرمهايش باشد جايز است يا نه بالخصوص كه زن راضى نباشد كه او را در خانه با او بدون اينكه محرمى باشد بگذارند؟ ب ـ و آيا پاك نمودن او چيز ناپاك را با شك كردن در پاك نمودن او كافى مى باشد و يا اينكه نمى توان به درستى قول او اطمينان كرد؟ معلوم باشد كه او مسلمان و جعفرى مذهب مى باشد؟
ج30:  اگر مرد بترسد كه همسرش به حرام بيافتد جايز نيست او را با همسرش تنها در يك منزل بگذارد، بلكه لازم است كه عفّت همسرش و خانواده اش را نگهدارى نمايد و آنها را از افتادن به فساد دور نمايد.
ب: اگر خبر از پاك نمودنش بدهد و احتمال راست گفتن او احتمال معتنابه باشد ممكن است كه به آن كفايت نمود، و اما اگر علامتهائى بر دروغ گفتنش باشد پاك كردن او كفايت نمى كند.

«« « 1 2 3 » »»