: جستجو

(آداب تجارت)

س1:  شخصى كه سمسار است و شغل او خريد و فروش برنج و گندم است و اين شخص مدتى بعد از خريد نگهدارى مى كند سپس آن را به قيمت كلانى ( چندين برابر قيمت خريدش ) مى فروشد آيا اين جايز است يا نه؟
ج1:  بلى جايز است و معامله صحيح است و وجه را مالك مى شود.
س2:  پدر من تعمير وسايل سرمازا را مى نمايد و مردم به او برخى از وسايل مورد احتياجشان را بواسطه خبره بودنش سفارش مى كنند كه بخرد و او بعض وقت آن وسيله را به قيمت كمتر از قيمت بازار مى خرد و آن را به سفارش كننده ( صاحب دستگاه ) به قيمت بازار حساب مى كند و بعض وقت هم به قيمت بازار مى گيرد ولى بيشتر حساب مى نمايد در خصوص اين زيادى نظر مباركتان را به ما بيان فرماييد كه حلال است و يا حرام است، در صورتى كه آن زيادى غير از مزد تعمير آن دستگاه مى باشد؟
ج2:  اگر وظيفه او منحصر به تعمير آن دستگاه باشد و وسايل مورد نياز را به حساب صاحب دستگاه بگيرد جايز نيست بر او بيشتر از قيمت خريدش حساب نمايد.
س3:  اگر چيز مورد نياز را به صد دينار مى فروشد ولى به مشترى مى گويد كه به صد و ده دينار مى فروشم و سپس ده دينار از او نمى گيرد و صد دينارى كه به همه مى فروشد باقى مى ماند آيا اين معامله جايز است؟ و در صورتى كه به ( 110 ) دينار خريد حكم زيادى چيست؟
ج3:  فروشنده مى تواند ميان مشتريها تفاوت بگذارد ولى بر او حرام است كه به مشترى دروغ بگويد، و بر او بگويد كه من به ( 110 ) دينار مى فروشم در صورتى كه او به ( 100 ) دينار مى فروشد.
س4:  با برقرار شدن بازار در خريد و فروش ( از جهت قيمت ) آيا جايز است كه سود بيشتر از قيمت خريدش گرفتن جايز است و اندازه سود كلان چيست؟
ج4:  آرى جايز است ولى بهتر اين است كه كم منفعت بگيرد.
س5:  سى تن خرما در اين روزها خريدم كه آن را در انبار نگهدارم و منتظر باشم كه قيمتها بالا رود و آن را بفروشم آيا اين كار من جايز است؟ و آيا وقت بالا رفتن قيمتها جايز است كه منفعت زيادى بگيرم؟
ج5:  جايز است اين به شرط اينكه به جهت عرضه نكردن طعام مردم به مضيقه نيافتند.
س6:  در باب معاملات آمده است كه معامله ( ادنين ) آيا منظور از آن معامله با اشخاص پست است و يا اشخاص نزديك انسان است؟
ج6:  منظور از آن معامله با اشخاص پست است.
س7:  اينجا معامله هايى هست كه شخصى به آن اقدام مى كند و خيلى زحمت نمى كشد بلكه واسطه مى شود ميان فروشنده اى كه نمى داند جنس خود را در كجا بفروش رساند و ميان مشترى كه نمى داند جنس مورد لزومش را از كجا بخرد آيا به اين واسطه در معامله جايز است كه منفعت زيادى بگيرد؟ كه اى بسا به قيمت فروش جنس و يا زيادتر از آن مى رسد؟
ج7:  اگر از طرف مشترى مكلف باشد كه براى او جنس بخرد حق ندارد كه بيشتر از آنچه خريده است بگيرد، و اگر از طرف فروشنده مكلف باشد كه جنس او را بفروشد بر او جايز است كه آن جنس را براى خودش بخرد و سپس به خريدار به آن مبلغى كه توافق مى كنند بفروشد و او مى تواند كه هر قدر خواست سود نمايد.

«« « 1 » »»